Tối ưu Hóa Không Gian Nhà

Tối ưu Hóa Không Gian Nhà

Hack My Home 2023Jul. 07, 2023
Full (8/8)
Đánh giá của bạn: 0
9 1 vote

Đạo diễn

Creator

Diễn viên

Tóm Tắt

Xem phim Tối ưu Hóa Không Gian Nhà - Hack My Home 2023

Một nhóm gồm bốn "phù thủy" thiết kế nảy ra các giải pháp tối đa hóa không gian và ý tưởng kỹ thuật tài tình để biến đổi ngôi nhà của các gia đình theo những cách sáng tạo.